تائید صلاحیت نامزد ها، وظیفه شورای نگهبان

28 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای نگهبان چگونه تصمیم گیری می کند؟ ثبت نام نامزدها تمام شد. آیا شورای نگهبان منصوب رهبری می تواند بیطرفانه درباره داوطلبان قضاوت كند؟