تایید شکنجه؛ سه بازجوی ستار بهشتی بازداشت شدند

22 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه روز دو شنبه با تایید خبر مرگ ستار بهشتی در زندان ، گفته است آثار شکنجه بر بدن او وجود داشته است. ازروز یکشنبه مجلس و قوه قضاییه ایران، پیگیری پرونده این وبلاگ نویس را که بطور مشکوکی در زندان جان داد، آغاز کرده اند. با آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی درمجلس وجودآثار شکنجه بر بدن ستاربهشتی را انکار می کند، محسنی اژه ای وجود آثار شکنجه را تایید کرده است. گزارش از آرش سیگارچی.