تائید رد صلاحیت شده ها

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادعا شده حدود ۲۵٪ کاندیداهای معترض تائید صلاحیت شده اند. اگر این دسته از چهره های سرشناس هستند آیا این نشانه ای از نرمش شورای نگهبان است و باعث میشود رقابت در انتخابات بیشتر شود؟ و اگر نه، آیا امکان رقابت در انتخابات وجود دارد؟