پنجمین سالگرد تأسیس توانا

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه و همزمان با پنجمین سالروز تاسیس توانا موسسه ای که در حوزه آموزشهای آنلاین فعالیت می کند گروهی از اساتید این موسسه در کنفرانسی در ارتباط با نقش آموزش شهروندی در آینده ایران شرکت کردند . گزارش کوروش صحتی