تاثیرات گرانی بر زندگی شما

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاطمات اقتصادی و گرانی‌ها در ماه‌های اخیر چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است؟