تاثیر تمدید ماموریت احمد شهید بر حقوق بشر ایران

09 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مأموريت احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران براى يك سال ديگر تمديد شد. به نظر شما آيا اين اقدام مى تواند به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران منجر شود؟ آيا دولت روحانى با آقاى شهيد همكاري خواهد كرد؟