تاثیر تحریم‌ها و نوسانات دلار بر زندگی مردم

16 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تحریم‌ها و نوسانات دلار بر زندگی شما چه تاثیری گذاشته است؟