تاثیر تحریم‌ها و نوسانات دلار بر زندگی مردم

16 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم‌ها و نوسانات دلار بر زندگی شما چه تاثیری گذاشته است؟