تاثير تحريم های جديد اتحاديه اروپا بر ایران

26 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا با اعمال سلسله تحریمهای جدیدی بر جمهوری اسلامی اميدوار است تهران در رفع نگرانی های بین المللی نسبت به برنامه هسته ای اش بکوشد. درمقابل، ایران تحریمهای جديد را غیر انسانی خواند. بیژن فرهودی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در لندن، در گفتگو با مارک فیتزپتریک، تحلیلگر ارشد موسسه پژوهشی مطالعات استراتژیک بین المللی، نظر وی را در مورد تاقير تحریمهای جدید و اینکه آیا آنها می تواند ایران را به قبول تعهدات بین المللی اش مجاب سازد جويا شد.