تاثیر مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران

01 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات ایران با گروه ۱ + ۵ در بغداد بر شاخص های اقتصادی چه تاثیری دارد؟ کارشناسان تاثیر این نشست بر اقتصاد ایران را کتمان نمی کنند، اما ریشه آشفتگی موجود را در سوء مدیریت های دولتی می دانند. گزارش از وفا آذربهاری.