تاثير فضاى مجازى بر زندگى شما

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ربع قرن از انتشار نخستین وبسایت جهان می گذرد.به نظر شما فضای مجازی چه تاثیری بر زندگی ایرانیان داشته است؟.