تاثير انتشار ويديوی بوکوحرام بر مردم نيجريه

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتشار ويديوی بوکوحرام در ارتباط با بیش از ۲۰۰ دانش آموز نيجريايی و پیشنهاد رهبر این گروه برای مبادله دختران با اعضای زندانی بوکو حرام جامعه نیجریه را به دو بخش تقسيم کرده است. گروهی که می گوید دولت به خاطر نجات جان دختران بايد به خواست بوکوحرام گردن بگذارد و گروه دیگری که معتقد است آزاد کردن زندانیان بوکو حرام یک اشتباه بزرگ است. گزارش از پروانه هدايت.