تاثیر آلودگی هوای تهران بر معیشت کارگران

17 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشدید آلودگی هوای تهران ؛ برای دومین بار ظرف یک ماه ، بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی ایران را تعطیل کرد. فعالان کارگری در این زمینه می گویند ، هر ماه کارگران باید چند روز از دستمزد خود را ، به دلیل آلودگی هوا دریافت نکنند. گزارش از وفا آذربهاری