تاثیر افزایش نرخ بنزین در زندگی شما

05 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران سرانجام با حذف بنزين سهمیه بندی شده، نرخ بنزین را به هزار تومان افزايش داد. در حالی که دولت پیش از این وعده می داده تلاش می کند تا این افزایش با شیب تند نباشد. این تغییر بها چه تاثیری در زندگی شما دارد؟ آيا افزایش بهای بنزین می تواند به کاهش مصرف منجر شود؟