تاسیس مدرسه مذهبی یهودی در شرق اورشلیم

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرق اورشلیم عمدتا فلسطینی نشین است. دفتر پست این ناحیه در ساختمانی قرار گرفته که در یکی از بازارهای پر رفت و آمد است و روزانه هزاران نفر از خدمات آن استفاده می کنند. اما تاسیس یک مدرسه مذهبی یهودی در این ساختمان باعث شده تا برخی از اسرائیلی ها و فلسطینی ها از بروز تنش های احتمالی در آینده نگران شوند.