تاسیس مدرسه مذهبی یهودی در شرق اورشلیم

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شرق اورشلیم عمدتا فلسطینی نشین است. دفتر پست این ناحیه در ساختمانی قرار گرفته که در یکی از بازارهای پر رفت و آمد است و روزانه هزاران نفر از خدمات آن استفاده می کنند. اما تاسیس یک مدرسه مذهبی یهودی در این ساختمان باعث شده تا برخی از اسرائیلی ها و فلسطینی ها از بروز تنش های احتمالی در آینده نگران شوند.