تاسيس کارگاه زنانه در عربستان سعودی

22 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند شهروند زن در عربستان سعودی کارگاهی تاسیس کرده اند که تمام کارگران و اعضای هیئت مدیره اش را نیز خانم ها تشکیل می دهند. در کارگاه ذغال قطرا، که در تقریبا 350 کیلومتری شمال ریاض قرار دارد، ذغال چوب تولید می شود، که به گفته کارشناسان ضرر کمتری به محیط زیست می رساند.