تاپ تن؛ موسیقی و فعالیتهای انساندوستانه

23 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به اهمیت موسیقی در فعالیتهای انساندوستانه و معرفی چند پروژه جدیدی که با حضور هنرمندان مشهور و گروههای جهان موسیقی تولید شده است