تاپ تن؛ موسیقی پاپ

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی ترانه های برتر هفته و نگاهی به آثار برونو مارس و مگن ترینر.