تاپ تن، موسیقی پاپ

26 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

معرفی آهنگ های برتر هفته و نگاهی به تور جهانی «سلین دیون» خواننده نامدار کانادایی که از شرق آسیا شروع شد.