تاپ تن، موسیقی کانتری

08 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مروری بر آهنگ های برتر هفته و معرفی «برت یانگ» نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند نوظهور موسیقی کانتری