تایید سرطان زایی اشعه تننینگ یا برنزه سازی پوست

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه ایالتی کلرادو در آمریکا؛ با تکیه بر نتایج مطالعه اخیر خود، از مقام های بهداشتی خواستند تا استفاده از سالن های برنزه سازی یا تننینگ را یک عامل قطعی در ابتلا به سرطان پوست اعلام کنند.گزارش شیده رضایی