مهندسان سازه در کالیفرنیا و تلاش برای کاهش اثرات مخرب زلزله

26 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهندسان ساختمان در کالیفرنیا تلاش می کنند اثر زلزله بر ساختمان های بلند را کاهش داده و باز گشت آن ها به شکل اولیه را تسریع کنند. این کار با جمع آوری اطلاعات و بهبود مدل های فعلی پیش بینی اثرات زلزله امکان پذیر است .