تاکید وزیر اقتصاد بر نقش تحریم ها در سقوط ریال

05 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی ایران تحریم ها را عامل سقوط ریال عنوان کرد و گفت، دولت برنامه هائی برای حفظ ارزش ریال دارد. هم زمان رئیس بانک مرکزی ايران نرخ تورم را بسیار بالا دانست و از تخلفات ارزی خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.