تاکید روزنامه کیهان بر عدم کنترل دولت بر بازار

22 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چهارمین روز ماه رمضان ؛ روزنامه کیهان می گوید،هیچ کنترلی بر بازار مواد خوراکی وجود ندارد.هم زمان روزنامه های ایران، از قول یکی از نمانیدگان مجلس ، از جهش جدید تورمی خبر دادندگزارش از وفا آذربهاری