تاکید پرزیدنت ترامپ بر کارآمد بودن فاصله‌گیری اجتماعی و ضرورت بازگشایی کشور

24 فروردین 1399