تاکید نزدیکان آیت الله خامنه ای بر اثر گذاری تحریم ها

13 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مشاور اقتصادی آیت الله علس خامنه ای می گوید : «تحریم ها نمی تواند اقتصاد ایران را فلج کند »؛ یک نمانیده مجلس خبرگان رهبری ؛ به تاثیر غرب بر اقتصاد ایران تاکید کرد . وفا آذربهاری گزارش می دهد.