تاکید مقام های ارشد آمریکا و چین بر تعمیق روابط دو کشور

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های ارشد آمریکا و چین روز جمعه در پایان آخرین دور از گفتگوهای امنیتی بین دو کشور بر کاهش تنش در روابط فیمابین و تعمیق روابط بر پایه احترام متقابل تاکید کردند.