تاکید مجلس بر آلودگی مواد غذایی در ایران

12 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود مواد غدایی آلوده در بازارمی گویند ادامه سیاست های موجود، واردات مواد خوراکی آلوده را اجتناب ناپذیر می کند. گزارش از وفا آذربهاری.