تاکید جدید دولت بر بی اثر بودن تحریم ها بر اقتصاد ایران

22 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر صنعت ایران می گوید تحریم ها نتوانسته آسیبی به صادرات غیر نفتی برساند. هم زمان برخی از وزرای سابق و کارشناسان، وضعیت امروز اقتصاد ایران را«اسفناک» توصیف می کنند و می گویند اقتصاد ایران به زودی از حرکت می ایستد. گزارش از وفا آذربهاری.