تاکید دولت بر اجرای فاز دوم یارانه ها

22 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که این روزها دولت بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید دارد، و آن را « مهم ترین برنامه اقتصادی کشور» می نامد، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را فشاری بر مردم، و مخرب تر از تحریم ها عنوان می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.