تاکسی و تاکسیرانی تهران

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی ها می گویند که نبض هر شهری دست راننده تاکسی های آن شهر است. با نگاه به نوع رانندگی آنها می توان حدس زد که خود آنها فکر می کنند همه شهر مال آنهاست. اما واقعیت های دیگری در مورد تاکسی ها و شرایط راننده تاکسی وجود دارد که از کشور تا کشور و حتی شهر تا شهر با هم فرق می کند. تاکسی های تهران و راننده هايش هم که جای خود دارند. کوروش صحتی نگاهی دارد به وضعیت راننده تاکسی های تهران، پایتخت شلوغ و پرجمعیت ایران.