تاکسی و تاکسیرانی در آمریکا

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرایط تاکسی ها شهر به شهر و کشور به کشور فرق می کنه. در خیابان زندگی امشب نگاهی گذرایی داریم به شرایط راننده های تاکسی و تاکسی رانی در آمریکا. گزارش از رزیتا ایراندوست.