تاکسی اینترنتی

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما از این سرویس ها استفاده کرده اید یا می کنید؟ نظر شما درباره این سرویس ها چیست؟ به دیگران توصیه می کنید که از این سرویس استفاده کنند؟ از نظر ایمنی و امنیت چطور؟ فکر میکنید بهتر از تاکسی ها هستند یا نه؟