تاخیر در نابود کردن زراد خانه سلاح های شیمیائی سوریه

11 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاشها برای انتقال و نابود کردن زراد خانه سلاح های شیمیائی سوریه، که مهلت آن تا پایان سال ۲۰۱۳ بود به نتیجه نرسید اما متوقف هم نشده است. اما ناظران بین المللی این تاخیر را جزئی می دانند.