تاجزاده: «کودتای دیگری در راه است»

17 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده و مصطفی تاجزاده نسبت به آنچه «یک کودتای انتخاباتی دیگر» نامیده هشدار داده است. آقای تاجزاده که سابقه ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی را دارد، از بعد از انتخابات سال ۸۸ زندانی ست اما در یادداشت جدید خود به اظهارات برخی مقام های نظامی و حکومتی اشاره کرد و نتیجه گرفته که آنها قصد دارند بار دیگر نتیجه انتخابات را تغییر دهند. گزارش آرش سیگارچی: