تظاهرات در تایوان در اعتراض به استفاده از انرژی هسته ای

20 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تايوان روز یکشنبه ۲۰ اسفند در هفتمين سالروز فاجعه سونامی و نشت راديو اکتيو از نيروگاه هسته ای فوکوشيما در ژاپن، صحنۀ تظاهرات صدها نفر در اعتراض به استفاده از انرژی هسته ای بود.