جشنواره دگرباشان در تایوان

06 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تايپه مرکز تايوان امروز ميزبان جشنوارۀ سالانۀ دگرباشان جنسی بود. اين فستيوال از سال ۲۰۰۳ هر سال در تايوان برگزار می شود و با جذب دهها هزار شرکت کننده بزرگترين و مهمترين جشنوارۀ دگرباشان جنسی در آن منطقه قلمداد می شود.