سازنده برج واژگون شده در تایوان، ستون های ساختمان را با قوطی کنسرو پر کرده بود

20 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت تایوان سازنده، برجی که در پی زمین لرزه اخیر این کشور واژگون شد را دستگیر کرده است. امدادگران در میان مصالح ستون های این برج قوطی های کنسرو پیدا کرده اند.