اختراع دانشجويان دانشگاه ملی تایوان

18 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چند دانشجوی دوره دکتری، در دانشگاه ملی تایوان، نوارهوشمندی اختراع کرده‌اند که با نصب آن به بدن بیمار، اطلاعات اولیه مریض از راه دور برای پزشک ارسال می‌شود. گزارش از نورا شاهسون.