نفوذی شدن اعتدالیون حکومتی

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی - فعال ملی مذهبی- پاریس: جدال امروزی در حاکمیت سیاسی تلاش یک جناح برای کنار زدن جناح دیگر است و شرایط به گونه ای شده که هاشمی یا اعتدالیون حامی حسن روحانی عنصر نفوذی قلمداد می شوند.