ابراز نگرانی در مورد سلامتی نرگس محمدی

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از روز ۱۵ اردیبهشت در تهران بازداشت شده است.تقی رحمانی همسر خانم محمدی به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید به نظر پزشک معالج ادامه نگهداری خانم محمدی در زندان برای سلامت او خطر دار.د