بی‌توجهی قوه قضاییه به بیماری نرگس محمدی و جلوگیری از اعزام به بیمارستان

22 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی- فعال سیاسی و همسر خانم محمدی با انتقاد از وضعیت نگهدای همسر بیمارش در زندان به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید با وجود دستور دادستانی مشخص نیست چه نهادی مانع انتقال خانم محمدی به بیمارستان و مداوای او شده است.گزارش کوروش صحتی