تقی رحمانی: آیا عادلانه است یک فعال حقوق بشری مثل نرگس محمدی به ۱۰سال محکوم شود؟

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درارتباط با تایید حکم نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر از تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در مورد واکنش وکیل پرونده به این رأی و احتمال تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره پرسیدیم.