تا شقایق هست زندگی باید کرد

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دهم سپتامبر امسال، دهمین سالروز جهانی پیشگیری از خودکشی است. انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی و سازمان جهانی بهداشت تحلیل جامعی از پژوهش ها، تجربه ها و تبادل اطلاعات در این ده ساله تهیه کرده است. آنها با قاطعیت می گويند خودکشی سرنوشت هیچکس نیست. به گفته این دو نهاد اگر نشانه های هشدار خودکشی آموزش داده شود، اگر همزبانی و همدلی صورت بگیرن و اگر افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و می کنند سکوت خود را بشکنند، خودکشی قابل پیشگیری است. رسم ده ساله این روز افروختن شمعی است در کنار یک پنجره. دوشنبه 20 شهریورساعت 8 شب به وقت محلی این شمع های افروخته یاد و گرامی داشت افرادی است که صحنه زندگی را از میانه ترک کردند. گزارشی از دکتر شیده رضایی.