روند رو به افزايش تعداد پناهجويان سوری

07 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های سازمان ملل متحد می گویند، شمار پناهجویان سوری بزودی از شمار پناهجویان افغان بیشتر خواهد شد. در حال حاضر کشور افغانستان بیشترین جمعیت پناهجو در جهان را دارد. سازمان ملل از جامعه بین المللی خواسته به همسایگان سوریه در رسیدگی به وضعیت پناهندگان و تامین نیاز های آنان کمک کند. گزارش از مهدی آرمی.