ارتباط پناهجویی فینیکس و برنامه تبادل شیرینی

26 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنگامی که پناهندگان به ایالات متحده می رسند، کمکهای محدودی برای پوشش هزینه های زندگی از سه تا شش ماه از دفاتر اسکان مجدد پناهندگان دریافت می کنند. در سال ۲۰۱۶، هجوم پناهجویان سوری در فینیکس آریزونا منجر به کمک سازمان یافته گروهی از زنان به همسایگان جدید شد.