عبدالحکیم بشار: یک حزب کوچک کرد نمی توانند بجای همه ادعای فدرالیسم کنند

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالحکيم بشار، يکی از مقام های ارشد کرد و عضو شورای ملی کردستان سوريه ادعای حزب دموکراتيک کردستان سوريه در مورد احتمال اعلام يک حکومت فدرالی در شمال سوريه را رد کرده می گويد اين حزب نمی تواند به تنهايی و از طرف اکثريت مردم کردستان تصميم بگيرد.