خسارات مالی و اقتصادی ناشی از بحران سوريه

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پول رايج سوريه در اثر بحران داخلی اخير ارزش خود را شديداً از دست داده است. بحرانی که اقتصاد کشور را فلج کرده، دهها ميليارد دلار خسارت مالی به بار آورده، صنعت کشاورزی را از حرکت بازداشته و درآمد حاصل از توريسم و صادرات نفت را به کلی قطع کرده است. گزارش از پروانه هدايت.