فرانسه: اسد جایی در آینده قدرت در سوریه ندارد

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه می خواهد قدرتهای بزرگ هر چه زودتر تاریخی برای انتقال قدرت در سوریه تعیین کنند. در عین حال وزیر خارجه فرانسه جمعه گفته است آن کشور جائی برای بشار اسد در آینده سوریه قائل نیست.