ارتش آزاد سوريه و اسلحه دست ساز

03 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش آزاد سوريه می گويد از آغاز بحران سياسی سوريه، برای دفاع از خود در مقابل ابزار سرکوب دولت، به خاطر کمبود اسلحه و کمک های تسليحاتی محدود کشورهای خارجی مجبور بوده بطور ابتدايی و با دست خالی اسلحه بسازد.