کم آبی در خاورمیانه، خشکسالی و جنگ سوریه

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوریه مثل اغلب کشورهای خاورمیانه با مشکل کم آبی روبروست. اما چند سال پیش از شروع جنگ داخلی، دوره ای از خشکسالی گسترده در آن کشور آغاز شد و بسیاری از ناظران بر این باورند که مهاجرت های ناشی از این پدیده به آغاز و شدت گیری جنگ در سوریه کمک کرده است. گزارش هوشمند میرفخرائی